CONVOCARE

Consiliul de administratie al SC Dumbrava SA Falticeni, cu sediul in Falticeni, str. Armatei, nr.3, jud. Suceava, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 9  aprilie 2008, ora 9,oo, la sediul societatii, cu urmatoarea Ordine de zi:

1.      Raportul administratorilor privind activitatea societatii in  anul 2007;

2.      Analiza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi pentru  anul 2007;

3.      Repartizarea profitului realizat in anul 2007;

4.      Raportul auditorului finanaciar;

5.      Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru 2008;

6.      Stabilirea duratei minime a  contractului de audit financiar;

7.      Revocarea membrilor Consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a acestora;

8.      Alegerea noului Consiliu de administratie;

9.      Diverse.

Sunt convocati toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfirsitul zilei de 28 martie 2008.

In situatia in care adunarea generala nu se poate desfasura din lipsa de cvorum, se reconvoaca pentru data de 10 aprilie, in acelasi loc, la aceeasi ora.

Vor beneficia de efectele hotaririlor adoptate  de adunarea generala,  actionarii inscrisi in Registru la data de 18  aprilie 2008.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0230 542329 sau la sediul societatii unde pot fi consultate documentele ce vor fi supuse dezbaterilor precum si lista persoanelor propuse pentru functia de administrator.

 

Presedinte

al Consiliului de administratie

ing. Irina Iroaie